Snavs, støv og insekter sætter sig fast på togets ydre, når det ruller gennem landskabet. Men DSB sørger løbende for, at toget bliver holdt rent. Tag med på 4 stop gennem vaskehallen, og kom klogere ud på den anden side.
Tekst:Eline Kedishe Østergaard FrankIllustration:Rasmus Buhl

1. FRI BANE?

Et stop and go-signal viser rødt, hvis vaskehallen ikke er klar til vask, eller hvis sporet ikke er frit. Hvis signalet lyser grønt, vælger lokomotivføreren på betjeningspulten, hvilken slags tog der skal vaskes. Porten åbner, og lokomotivføreren kan køre toget langsomt frem.

2. SÆBE PÅ

Der bliver påført enten et surt eller basisk vaskemiddel. Der skiftes mellem syre og base ugentligt for at sørge for, at man får fjernet både små rustpartikler og almindeligt snavs. Alt vaskemiddel, DSB anvender, er svanemærket. Et undervognsspul monteret på dyser imellem køreskinnerne renser underneden. Det kan også bruges til afisning, hvis der bruges varmt vand.

DET RENE VAND

Togene bliver vasket mindst en gang hvert andet døgn, og DSB har i alt 12 vaskeanlæg rundtomkring i landet, blandt andet i Kastrup, Fredericia og Aarhus, nogle udendørs, andre i haller. Anlæggene bruger så meget regnvand og genanvendt spildevand som muligt. Generelt genanvendes cirka 75 procent af vandet, mens tallet i Kastrup og Næstved ligger på 90 procent, fordi vandet her bliver biologisk renset i såkaldte bio-brønde, som er tanke, hvor mikroorganismer kan fæstne sig på plast- eller skumelementer med stor overflade, og hvor vandet iltes, inden det ledes videre til en pumpebrønd, hvor det er klar til at blive brugt i de forskellige vaskeprocesser.

3. SKRUB, SKRUB, SKRUB 

Roterende børster fjerner mekanisk snavs og belægninger fra togets sider, taget, bagenden og fronten. Antallet og placeringen af de enkelte børster afgøres af, hvilket tog der bliver vasket.

Til dobbeltdækkervogne sidder der en børste højt oppe i vaskehallen, der kan vaske taget. En togvask tager mellem tre og 20 minutter, afhængigt af togets længde. Toget kører 20 meter i minuttet. Stop and go-signaler ved siden af sporet fortæller lokomotivføreren, hvor toget skal standse undervejs.

4. FØNTØRRING 

Tørrehjælp – et kemisk produkt, der får vandet til at samle sig i dråber – påsprøjtes. Tørrehjælpen gør det nemmere for de op til otte kraftige blæsere at blæse vandet væk. Vandet løber ned i tanke, hvor sand og små sten bundfælder sig, inden det bliver hentet af en slamsuger. Det resterende vand bliver genanvendt. Til sidst bliver toget kørt ud, rent og køreklart.

Tags: , , ,
SE MERE