DSB’s logoer har haft mange ansigter gennem årene. Engang signalerede vinger hurtighed og drømmen om at rejse. I dag er det en sekskant, der skal få folk ud på skinnerne. Ud & Se tager dig med på en logoistisk tidsrejse.
Tekst:Ruth Winther PoulsenFoto:Danmarks Jernbanemuseum, Christian Bruun, DSB

Vingehjulet er DSB’s første logo – et symbol på, at det går hurtigt og lige gennem luften, når man kører med tog. DSB blev grundlagt i 1885, og anvendte vingehjulet på uniformen fra cirka 1887. Vingehjulet blev brugt på knapper, kasketter, kravedistinktioner, stempler og segl fra 1880’erne, og på tryksager og køreplaner i 1890’erne. 

Det oprindelige vingehjul findes i flere forskellige udformninger. Der lå ikke en central designstrategi bag brugen af logoet, og man ved ikke, hvem der tegnede det første vingehjul. Der eksisterer så mange udgaver af vingehjulet, at det er svært at sige, hvem der har tegnet hvad. 

Først i 1970’erne ville DSB vise, at virksomheden var kunde- og serviceorienteret. Man var til for passagererne. Derfor blev det besluttet at lave en radikal ændring af DSB’s image, og man lavede om på både uniformer og logo. En såkaldt designmanual blev lavet for første gang.

I 1972 valgte man logoet ’DSB’ i skriften Rail Alphabet, som man lånte fra British Rail. Med det nye logo kørte DSB ind i de moderne tider og forenklede virksomhedens image. 

Sidst i 90’erne ville DSB have et nyt designprogram. Man lavede en rundspørge, og på trods af, at der var gået mange år, associerede en overvejende andel af de adspurgte stadig vingehjulet med DSB. Derfor blev vingehjulet genindført i en mere moderne udformning. 

Ideen bag var drømmen om at rejse. Med logoet ville man vække kundernes rejsedrømme – logoet skulle appellere til folks følelser. Logoet er blevet brugt både i grøn, blå og rød, og kronen blev brugt i officielle sammenhænge. 

11. september 2014 lancerer DSB sit nuværende logo. Logoet er en kombination af S-togslogoet og skrifttypen fra vingehjuls-logoet. Man vægter enkelhed, og bruger den røde ’S-togs-farve’. Overflødige aktiviteter skæres samtidig fra, og DSB fokuserer 100 procent på kerneforretningen: togdrift. Det nye logo er et udtryk for denne oprydning. 

Skrifttyper og bogstaver kan ofte sige mere end det, man bare ser og læser. Er de vellykkede, har de en lang levetid og bliver ofte universelle. Blandt andet derfor valgte man til det nuværende logo at fortsætte med den samme skrifttype. Samtidig ville man låne af S-tog og S-togstrafikkens goodwill. Selvom S-togene kun kører i hovedstadsområdet, har S-togsskiltet en følelsesmæssig og landsdækkende anerkendelsesgrad. Tidligere bestod DSB-logoet af to elementer, som man skulle skabe kendskab til – et vingehjul og et navnetræk (DSB). Mange forskellige fortolkninger blev knyttet til 90’ernes vingehjul, der var abstrakt i sin form.

I det nye logo er symbol og navnetræk integreret i ét samlet logo, som fungerer på alle kontaktflader, er let at afkode i sin form, og skaber et entydigt billede. Det nye logo er symmetrisk, det er let at sætte på et tog, og det gør, at toget også ser symmetrisk ud, når man ser det forfra.

Kilder: Frederik Birkholt Kolding, Dansk Jernbanemuseum og Bo Linneman, Kontrapunkt.

 

Tags: , ,
SE MERE