Hunde, grise og halve englændere. I DSB benyttes mange udtryk, som kan give anledning til misforståelser og forvirring blandt uindviede. Så læs denne parlør, og bliv klar til at udveksle slang og fagtermer med folk fra banens verden.
Tekst:Esben VestergaardIllustration:Rasmus Bühl

BLØP-BLØP 

blev officielt indført i IC3-togets testprocedure efter et kursus, hvor kursuslederen sagde: ”Afbryd den kontakt, der får toget til at sige bløp-bløp”, da han ikke kunne huske navnet. Bruges om en hovedafbryder til batterierne i IC3-toget.

BADEKAR

er en fordybning i togets tag, hvori klimaanlægget er monteret.

SPORHALE

kaldes et spor, der ender blindt, og som oftest bruges til parkering af tog.

EN HUND

er en hæmsko, der lægges under hjul for at forhindre, at et køretøj kan komme i bevægelse.

SOLKURVER

er et andet begreb for varme skinner, der bliver buede.

EN STATIONSBETJENT 

er ikke en betjent, men en slags vicevært, der sørger for, at stationen er pæn og ren – eller en medarbejder beskæftiget med blandt andet togklargøring og rangering.

FALSK BESÆTTELSE

siges, når der ikke kan stilles signal, fordi sikkerhedssystemet tror, der holder noget efter signalet på sporet. Forekommer ofte på grund af spåner eller kabel- og skinnebrud.

EN TOGFØRER

er – for nu at tage en af de mest gængse forvekslinger – ikke personen, der kører toget, men den, som fløjter afgang, foretager billetkontrol og leder resten af togpersonalet. Udtrykket kommer fra det tyske ’Zugführer’.

TABE DØDMANDEN

Lokomotivføreren skal løbende under kørslen aktivere en såkaldt dødmandspedal. Hvis lokomotivføreren på grund af et ildebefindende eller uopmærksomhed holder op med det og derved ’taber dødmanden’, tømmes bremseledningen for luft, hvorved toget bremser.

ENGLÆNDER

er et dobbelt sporskifte i et sporkryds, hvor toget kan dreje i alle retninger. En halv englænder er et sporkryds, hvor toget kun kan dreje af i den ene retning.

SABELGREB

er en populær betegnelse for bremseomstilleren, der bruges til at vælge bremseart eller frakoble bremsen på et køretøj. Den har form som en sabel.

EN GRIS

er en rangermaskine. Udtrykket stammer vist fra filmen ’Olsen-Banden på sporet’.

MADSEN-KASSEN 

er en klimadiagnoseboks, der viser status på klimaanlægget i et IC3-tog. Opkaldt efter en DSB-medarbejder, der var med til at designe og udvikle boksen.

DVÆRGEN

kaldes signalet, der officielt hedder et dværgsignal på grund af den lave højde.

PISANLÆG

er informationssystemet til passagerer, som dagligt tjekkes, da det er vigtigt i forhold til eventuel evakuering.

LASKEBRUD

lyder lidt som laksebrud, men har intet med fisk at gøre. Siges, når en del på en skinne er gået i stykker. Sker som regel et par gange om måneden.

BRÆKKET ARM

kan hurtigt give associationer til bilkørslen i Sydeuropa eller dårlige præstationer i sportsverdenen, men i denne sammenhæng betegner det en signalvisning, som ganske rigtigt ligner en brækket arm.

Tags: ,
SE MERE