Da Iben fik en anden lyd

Forfatter Iben Mondrup er vokset op mellem Ishavet og Atlanterhavet.