Har du også stået og funderet over, hvad der mon ville ske, hvis man hev i den? Lad være med det. Læs i stedet her, og find ud af, hvad der sker, når uheldet er ude, og nødbremsen aktiveres.
Tekst:Paarnaq HansenIllustration:Rasmus Buhl

Nødbremsen i et IC4-­tog er som en kontakt, der afbryder strømmen. Strømmen løber konstant gennem nødbremserne, der be­finder sig i alle togets fire vogne, i en såkaldt sikkerhedskreds.
Trækkes der i en af dem, bliver ­strømmen afbrudt, hvorved toget af sig selv begynder at bremse. Når nødbremsen trækkes, lyder en alarm hos lokomotivføreren. Herefter er der fire sekunder til at trykke på en knap, der igen giver føreren kontrollen over, hvor­dan toget skal bremse. Nød­bremsen kan være trukket et uhensigtsmæssigt sted, for eksempel på en bro, i en tunnel eller ved en krydsning. Lokomotivføreren vil dernæst finde et sikkert sted at stoppe, i de fleste tilfælde ved den førstkommende station. 

TRÆK ELLER SLIP

I jernbaneloven §45 stk. 3 står der: ”Nødbremsen i tog og nødstop på perron må kun benyttes i nødstilfælde”. Ved overtrædelse af loven kan overtræderen anmeldes til politiet og straffes med bøde, og der er da også kun sjældent behov for at aktivere nødbremsen. For eksempel kan det være nødvendigt ved brand i en af kabinerne, men hvis en passager bliver alvorligt syg, vil det normalt være mere hensigtsmæssigt at tilkalde togpersonalet for at få toget standset ved næste station.

FORM OG FUNKTION

Nødbremserne er i dag elektriske og kunne reelt set også have været en knap eller en kontakt, man vipper op og ned. Men man har beholdt designet, der forbindes med nødbremsen, som er et håndtag, der kan hives i. Det stammer fra dengang, hvor togets bremser kørte på trykluft, og håndbremsen trak en prop ud af bremseledningen, så den blev tømt for luft.

HOLD NU FAST

Risikoen for at vælte er lille, når nødbremsen trækkes, fordi toget gradvist bremses. Der går et øjeblik, før det når en opbremsning på 70 procent, som holdes i fire sekunder, eller indtil lokomotivføreren overtager kontrollen. Hvis ikke lokomotivføreren reagerer inden for de fire sekunder, bremser toget herefter 100 procent. Når nødbremsen trækkes, skal den tilbagestilles manuelt, og der er andre sikkerhedsforanstaltninger, der skal klares, før toget kan køre igen. Det fører ofte til, at toget bliver forsinket. 

Kilde: Projektleder og driftsingeniør Flemming Bach Thomassen

Tags: ,
SE MERE