Vi er normalt ret gode til at forstå de elementer, et ord eller et udtryk er sat sammen af. Men når vi ikke helt kan genkende ordet – eller regne ud, hvordan det udtales – forsøger vi selv at give det mening. Det kalder man folkeetymologi. Vi har rodet i ordkassen og forsøger ikke at få en diskuskollaps.
Tekst:Line PedersenFoto:Colourbox

Ord og udtryk, der allerede er kommet ind i sproget:

HØJTRAGENDE

Højtidelig, opstyltet. Den oprindelige form er ’højttravende’ – dvs. en hest, der traver højt – højtragende kan dog også bruges om noget, der rager højt op – men bliver sjældent brugt.

VÆLTEPETER

Omdannelse af det franske ’velocipede’.

UGLER I MOSEN

Oprindelig hed det ’ulve i mosen’ – men da ulvene blev sjældne i Danmark, ændrede udtrykket sig efterhånden til ugler.

KOKASSE

Oprindelig ’kokase’. Kase betyder en dynge.

RUNDDEL 

For eksempel Nørrebros Runddel (det er en omskrivning af det franske ’rondelle’, som er en rund åbning eller en rund plads i en by).

HER HJÆLPER INGEN KÆRE MOR

Kommer af ’her hjælper intet kæremål’ – dvs. ingen appel til en højere retsinstans.

KULRAVENDE SORT

Fra tysk kohlrabenschwarz, dvs. kul-ravne-sort.

UKVEMSORD

Oprindelig ’ukvædensord’. Kvæde = at ytre, og ukvædensord er ord, som ikke burde siges. Men folkeindflydelsen har tænkt i ’ukvem’, dvs. ’upassende’, og har omdannet ordet.

SKINDET BEDRAGER

Oprindelig ’skinnet bedrager’, skin i betydningen ’udseende’ og ’det ydre’. Ordet er i familie med for eksempel solskin. Men folkeetymologien har omtolket det til skind, dvs. hud. 

KØBMAGERGADE

Oprindelig Kjødmangergade – da slagterne dengang hed kjødmangere.

AT SUNDE SIG

Oprindelig ’at summe sig’, som betyder ’at samle sig sammen’.

ENEMÆRKER

Oprindelig ’endemærker’, dvs. de markeringer, der viser, hvor en mark eller grund ender. 

DET GÆLDER AD VALLENSBÆK TIL

Oprindelig ’det gælder ad Wandsbek til’ – lidt nord for Hamborg. 

NEDSTIRRE 

Oprindelig nidstirre, hvor nid og nidding betød henholdsvis ondskab og en slyngel, og nidstirre altså betød ’stirre ondt på’. 

SYN FOR SAGEN

Oprindelig ’syn for sagn’, hvor sagn betyder ’udsagn’

OVERVÅGEN

Afledt af årvågen, dvs. ’tidligt vågen’. Men det gamle adjektiv ’år’, som betyder ’tidlig’, er i nutidsmunde blevet omdannet til overvågen – ordet overvåge har formentlig spillet ind.

DER ER NOGET I GÆRE

Giver god billedlig mening: Når det gærer i dejen eller øllet. Men oprindelig hed det ’noget i ­ger(d)e’ – det gamle ord ’gærd’ er beslægtet med gøre og med gerning, og oprindelig betød det, at noget var ved at blive gjort eller ved at komme i gang.

ÅRHUS/AARHUS

Har intet med et eller flere huse at gøre, men er en sammensætning af det gammeldanske ’ar’, som hed ’å’, når det stod i genitiv/ejefald, og ’os’, som betød munding. Altså ’ar’ + ’os’, men stednavnet Aros, ’åens munding’, blev uforståeligt, og derfor har man folkeetymologisk ændret ’os’ til ’hus’ = Aarhus.

STOP EN HALV!

Kommer sandsynligvis fra sømandsudtrykket ’stop and haul’ – dvs. hold op med at hale. Råbes, når man sætter sejl eller hiver anker op.

FOLKEETYMOLOGI

betyder en folkelig forklaring på et ords betydning og oprindelse. Forklaringen er typisk baseret på en lighed med et andet ord. Et eksempel er ’indvoldvere’ (involvere), som nogle unge mennesker bruger, måske i den tro, at det har noget at gøre med indvolde. Et andet eksempel er vinddruer (vindruer), hvor nogle ikke ser vinens druer for sig, men tror, det har med vind at gøre – som i vindjakke og vindstyrke.

Ord og udtryk, der (endnu) er forkerte:

Undervisitet, Universitet.

Karakteder, Kateder.

Hævekopter/heliokopter, helikopter.

Diskuskollaps, diskusprolaps. 

Gram salt, gran salt – gran betyder lille mængde.

Rygmatisme, reumatisme.

Charlotteløg, skalotteløg/chalotteløg. 

Svampignoner, champignoner.

Bendalerne, pedalerne.

Æblesin, appelsin.

Sukkerlade, chokolade.

Rabulder, rabalder.

Linjedanser, linedanser.

Manuskrift, manuskript.

Talefon, telefon.

Pantomine, pantomime.

Svinggerninger, svinkeærinder – svinke er et gammelt navneord, der betød ’afstikker’. 

Sporenstraks, sporenstregs – kommer fra tysk Spor(e)nstreichs, som betyder ’hug med sporerne’.  

Nytårsfortsæt, nytårsforsæt – kommer egentlig af at sætte sig noget for. 

Guvernanter, guirlander.

Luderkoldt vand, lud og koldt vand.

Tags: ,
SE MERE